Seminari Produccions locals agroalimentàries i estratègiques de desenvolupament

Programa definitiu Seminari 6 i 7 de juny de 2013

Programa definitiu Seminari Produccions locals agroalimentàries i estratègies de desenvolupament territorial

Presentació
En els darrers anys els projectes que donen suport a les produccions locals agroalimentàries han guanyat un espai important en les intervencions públiques de diferents administracions. Aquests projectes tenen com a objectiu fi nal la promoció territorial i el desenvolupament econòmic, alhora que ajuden a fi xar la població i fomenten el reequilibri territorial.

En aquest sentit, els esforços apareixen del reconeixement del sector agroalimentari com un sector clarament estratègic i en creixement, que  esdevé clau per les zones més rurals i on s’enllaça estretament amb d’altres com el comerç, la gastronomia i el turisme.

És per això, que el seminari que us plantegem té per objectiu general refl exionar sobre les vessants econòmica, territorial i institucional d’aquests projectes, entenent que és necessària una reflexió conjunta que permeti compartir aprenentatges i proposar accions comunes.

Destinataris
El Seminari s’adreça preferentment a responsables i tècnics d’institucions que promouen programes i projectes de suport a les produccions locals, així com les empreses, entitats i productors que participen en els mateixos.

Data
6 i 7 de juny de 2013

Descarregar aqui >> Tríptic Seminari definitiu

.

Anuncis